Lyhytterapia

Lyhytterapia on terapian muoto, jossa keskitytään elämässä ilmeneviin akuutteihin huoliin ja pyritään tarjoamaan ratkaisuja tai helpotusta lyhyessä ajassa. Lyhytterapia on suunniteltu auttamaan asiakasta selviytymään erityisistä elämän haasteista tai kriiseistä, kuten työstressistä, ihmissuhdeongelmista, surusta tai lievistä mielialahäiriöistä.

Toisin kuin perinteinen psykoterapia, joka voi kestää vuosia, lyhytterapia on suunniteltu kestämään yleensä vain muutamia istuntoja, tyypillisesti noin 3–20 tapaamista. Terapiaan voi sisältyä erilaisia terapeuttisia tekniikoita, harjoitteita ja kokeiluja. Lyhytterapeuttisen työskentelyn etuna on sen tehokkuus, nopea avun ja tuen saaminen sekä kustannustehokkuus. Huomioitavaa on, ettei lyhytterapia sovellu vakavampien mielenterveyden haasteiden hoitoon, jotka vaativat pitkäaikaista tai intensiivisempää terapeuttista työskentelyä.

Lyhytterapiaan ohjaudutaan usein maksusitoumuksella hoitavan tahon kautta, mutta lyhytterapiaan on mahdollista tulla myös omakustanteisesti.