Valmennus

Toiminnan Ilo tarjoaa valmennusta keholle ja mielelle. Valmennuksen menetelminä käytetään ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, sensomotorista valmennusta, ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta, aggressio valmennusta tai yhdistelmää näistä, tarvittaessa täydennetään asiakkaan toivomalla tavalla kuten mentalisaatiolla ja toiminnallisin menetelmin. Valmennukseen voi tulla ilman lääkärin lähetettä, maksusitouksella tai itse maksaen.

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA tarjoaa apua mm. elämän muutoksien keskellä. https://www.lti.fi/materiaalit/video-ja-audio/

SENSOMOTORISESSA VALMENNUKSESSA tarkastellaan hermoston tasapainoa ja varhaista sensomotorista kehitystä. Mm. oppimisen pulmat, aistisäätelyn vaikeudet, tarkkaavuuden säätelyn, muistin ja keskittymisen vaikeudet lievittyvät sensomotorisilla harjoitteilla. www.refleksiohjaus.fi

RATKAISUKESKEISESSÄ NEUROPSYKIATRISESSA valmennuksessa tavoitteena on tukea elämää neuropsykiatrisen oireiston kanssa. Valmennuksessa etsitään elämänhallinnan taitoja, uusia myönteisia toimintatapoja ja tuetaan myönteistä elämänpolun rakentumista https://www.kirsiconsulting.com/adhdadd/

AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING® menetelmässä harjoitellaan sosiaalisia taitoja, moraalisia taitoja ja vihanhallintaa www.suomenart.fi

Yksilövalmennuksessa työskennellään asiakkaan toivoman tavoitteen ympärillä hänen valitsemallaan työskentelytavalla. Tavoite voi olla ongelma, johon keskustellen tai toiminnallisin menetelmin etsitään oivallusta, ratkaisua, tarvittaessa lähiympäristöä hyödyntäen. Tavoite voi olla myös jokin taito, vaikkapa itsenäisesti bussilla kulkeminen, jota harjoitellaan kunnes taito siirtyy arkeen. Tavoite voi olla myös elämänhallinnallinen tavoite, vaikkapa yhdessä kodin järjestely toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ryhmävalmennuksessa työskennellään esimerkiksi koululuokan, päiväkotiryhmän, perheen, tai pienkodin tavoitteen ympärillä. Tavoite voi olla esimerkiksi psykososiaalisen taidon, kuten itsesäätelyn tai yhteistyön harjoittelu. Menetelminä käytetään ryhmän toivomia menetelmiä kuten toiminnallisia luentoja, luovia toimintoja ja toiminnallisia menetelmiä, joilla saadaan tehokkaasti taidot siirrettyä asiakkaiden arkeen.