Ryhmät

Toiminnan Ilo tarjoaa toimintaterapiaryhmiä ja toiminnallisia ryhmiä, jotka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteiden tai toiveiden mukaiseksi. Ryhmiä tarjotaan Kelan, Kymsoten ja muiden sairaanhoitopiirien, kuntien maksusitoumusasiakkaille sekä yrityksille, yhdistyksille,  palvelukeskuksille. Ryhmiä järjestetään vastaanottotiloissa tai asiakkaan tiloissa.

Syksyn ryhmät alkavat viikolla 32

Koululaisten toimintaterapiaryhmät 

Koululaisten ryhmä (2011-2013 syntyneet)  kokoontuu tiistaisin 13.30-14.30. Tavoitteena tukea sosiaalisia taitoja (mm. kaveritaitoja), psyykkisiä taitoja (mm. tukea tunnetaitoja), eksekutiivisia taitoja (mm. tarkkaavaisuutta&toiminnanohjausta) sekä motorisia taitoja.

Koululaisten  ryhmä (2012-2013 syntyneet) kokoontuu tiistaisin 15-16. Tavoitteena tukea sosiaalisia taitoja (mm. kaveritaitoja), psyykkisiä taitoja (mm. minä-kuva, tunnetaidot), eksekutiivisia taitoja (mm. tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus).

Koululaisten ryhmä (2009 syntyneet) kokoontuu keskiviikkoisin 15-16 Tavoitteena tukea sosiaalisia taitoja (mm. kaveritaitoja), psyykkisiä taitoja (mm. minä-kuva, tunnetaidot), eksekutiivisia taitoja (mm. tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus).

Nuorten ryhmä kokoontuu torstaisin 14.30-15.30. Tavoitteena itsenäistymisen tukeminen, psyykkisten taitojen tukeminen, sosiaalisten taitojen tukeminen.

Vanhempi-lapsi toimintaterapia ryhmä 4-7v
Torstaisin klo 16-17 kokoontuvat 4-7v lapsille yhdessä vanhemman kanssa sosiaalisten taitojen ja motoriikan harjoittelu ryhmä. Ryhmäkertojen välissä harjoitteet verkkokurssin muodossa.

Ryhmissä menetelminä käytetään intekratiivisesti  toimintaterapeuttisia menetelmiä, ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä mm. zone of regulation-menetelmää, askeleittainohjelmaa, nmi maltti ja etsivämateriaalia, ART ja DKT-menetelmiä. Toteutus on hybridimallisesti, runsas sähköinen materiaali ja verkkokurssit kuuluvat ryhmäkertojen välille ja ovat käytössä ryhmän loputtua.

Yhdessä-ryhmä

Psykoterapia+toimintaterapia vanhempi-lapsi YHDESSÄ-ryhmä
Psykoterapia+toimintaterapia ryhmä kokoontuu maanantaina klo 15-16. Tavoitteena psyykkiset taidot (mm. tunnetaidot), sosiaalisten taitojen tukeminen (mm. kaveritaidot, sisartaidot), eksekutiivisten taitojen tukeminen (mm. tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen) vanhemmuuden tukeminen (mm. vanhemmuuden roolit, vuorovaikutus). Menetelminä käytetään ratkaisukeskeisiä psykoterapeuttista menetelmiä, toimintaterapian menetelmiä, perheterapian menetelmiä. Molemmat kouluttajat ovat mm. neuropsykiatrisia valmentajia, ART-ohjaajia, molemmilla monia luovia menetelmiä sekä muita koulutuksia. Ohjaajina toimintaterapeutti/perheterapeuttiopiskelija Sanna Lampinen ja psykoterapeutti Minna Helkala

KEVÄT 2023

Ryhmiä suunnitellaan yhteistyössä lähettävien tahojen kanssa!

Ryhmäpaikkoja täytetään ryhmiin, kysy paikkaa!

  • Monimuotoryhmät psykoterapia+toimintaterapia ja puheterapia+toimintaterapia
  • Toimintaterapia ryhmät
  • Vanhempi-lapsi toimintaterapia ryhmä
  • Vanhempi-lapsi toimintaterapia+psykoterapia ryhmä
  • Ryhmiä mahdollista pitää puosilantie 2 lisäksi kouluilla (tähteen kadun koulu, viialan koulu, sarkolan koulu, kotikallion yksikkö)

Sanna on koulutuksessa: 23-24.8, 8-8.9, 4-5.10, 1-2.11 tällöin ei terapiaa. Syyslomalla vk 43 ei terapiaa.  Koulujen joululomalla erikseen sovitusti.

Aikataulut alustavat, muutokset mahdollisia ja asiakkaiden toiveet huomioidaan aikatauluissa. Ryhmään otetaan 3-4 ryhmäläistä, ryhmä alkaa kun ryhmäläisiä 3, vanhempi-lapsi ryhmiin 4-6paria. Ryhmiä perustetaan ja muokataan asiakkaiden ja lähettävän tahojen tarpeita vastaaviksi.

 

ryhmät