Ryhmät

Toiminnan Ilo tarjoaa toimintaterapiaryhmiä ja toiminnallisia ryhmiä, jotka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteiden tai toiveiden mukaiseksi. Ryhmiä tarjotaan Kelan, Kymenhyvin vointialueen ja muiden sairaanhoitopiirien, kuntien maksusitoumusasiakkaille sekä yrityksille, yhdistyksille,  palvelukeskuksille. Ryhmiä järjestetään vastaanottotiloissa tai asiakkaan tiloissa. Ryhmissä käytetään integratiivisesti ratkaisukeskeisiä menetelmiä, kognitiivisia menetelmiä, dialogisuutta, menetelminä mm. ART (Aggression Replacement Training®),  DKT (dialektinen käyttäytymisterapia), zone of regulation, niilo mäki instituutin maltti ja etsivä, askeleitain ohjelma, toiminnalliset menetelmät ym.

Koululaisten ryhmä  Tavoitteena tukea sosiaalisia taitoja (mm. kaveritaitoja), psyykkisiä taitoja (mm. tukea tunnetaitoja), eksekutiivisia taitoja (mm. tarkkaavaisuutta&toiminnanohjausta) sekä motorisia taitoja. SYKSYN 2023 RYHMÄ ALKAA 14.8. ja kokoontuu maanantaisin klo 13.30. 1 RYHMÄ PAIKKA VAPAANA

Vanhempi-lapsi toimintaterapia ryhmä 4-7v
4-7v lapsille yhdessä vanhemman kanssa sosiaalisten taitojen ja motoriikan harjoittelu ryhmä. Ryhmäkertojen välissä harjoitteet verkkokurssin muodossa.  SYKSYN 2023 RYHMÄ 10.8. ja kokoontuu torstaisin klo 15.30-16.30. 1 PAIKKA VAPAANA

Psykoterapia+toimintaterapia vanhempi-lapsi YHDESSÄ-ryhmä
Tavoitteena psyykkiset taidot (mm. tunnetaidot), sosiaalisten taitojen tukeminen (mm. kaveritaidot, sisartaidot), eksekutiivisten taitojen tukeminen (mm. tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen) vanhemmuuden tukeminen (mm. vanhemmuuden roolit, vuorovaikutus). Menetelminä käytetään ratkaisukeskeisiä psykoterapeuttista menetelmiä, toimintaterapian menetelmiä, perheterapian menetelmiä. Molemmat kouluttajat ovat mm. neuropsykiatrisia valmentajia, ART-ohjaajia, molemmilla monia luovia menetelmiä sekä muita koulutuksia. Ohjaajina toimintaterapeutti/perheterapeuttiopiskelija Sanna Lampinen ja psykoterapeutti Minna Helkala. SEURAAVA RYHMÄ ALKAA 11.9.2023 ja kokoontuu maanantaisin klo 15-16. 2 VAPAATA PAIKKAA!

Puheterapia+Toimintaterapia ryhmä                                                         Ryhmässä harjoitellaan motoriikkaa, sosiaalisia taitoja ja tehdään ryhmälle suunniteltuja puheterapian ja toimintaterapian harjoitteita ryhmämuotoisesti, sähköinen materiaali ja kotiharjoitteet tukevat ryhmäkertojen välillä . Puheterapeutti Katariina Rantalaisen ja toimintaterapeutti Sanna Lampisen yhteistyöryhmä. Vuoden 2023 ryhmä alkaa 23.3.2023 ja kokoontuu torstaisin 14-15. SEURAAVA RYHMÄ ALKAA TAMMIKUUSSA 2024, 2 VAPAATA PAIKKAA!

Nuorten ryhmä  Tavoitteena itsenäistymisen tukeminen, psyykkisten taitojen tukeminen, sosiaalisten taitojen tukeminen.

KEVÄT 2024

Ryhmiä suunnitellaan yhteistyössä lähettävien tahojen kanssa! Ryhmäpaikkoja täytetään ryhmiin, kysy paikkaa!

  • Monimuotoryhmät psykoterapia+toimintaterapia ja puheterapia+toimintaterapia
  • Toimintaterapia ryhmät: aikuisille, nuorille, lapsille
  • Vanhempi-lapsi toimintaterapia ryhmä
  • Vanhempi-lapsi toimintaterapia+psykoterapia ryhmä
  • Ryhmiä mahdollista pitää puosilantie 2 lisäksi kouluilla (tähteen kadun koulu, viialan koulu, sarkolan koulu, kotikallion yksikkö)

Sanna on psykoterapia opinnoissa: 21.-22.9,  5-9.10, 26-28.10, 16-17.11, 14-15.12.2023 Tällöin ei terapiaa.

Aikataulut alustavat, muutokset mahdollisia ja asiakkaiden toiveet huomioidaan aikatauluissa. Ryhmään otetaan 3-4 ryhmäläistä, ryhmä alkaa kun ryhmäläisiä 3, vanhempi-lapsi ryhmiin 4-6paria. Ryhmiä perustetaan ja muokataan asiakkaiden ja lähettävän tahojen tarpeita vastaaviksi.

 

ryhmät