Ryhmät

Toiminnan Ilo tarjoaa toimintaterapiaryhmiä ja toiminnallisia ryhmiä, jotka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteiden tai toiveiden mukaiseksi. Ryhmiä tarjotaan Kelan, Kymenhyvin vointialueen ja muiden sairaanhoitopiirien, kuntien maksusitoumusasiakkaille sekä yrityksille, yhdistyksille,  palvelukeskuksille. Ryhmiä järjestetään vastaanottotiloissa tai asiakkaan tiloissa. Ryhmissä käytetään integratiivisesti ratkaisukeskeisiä menetelmiä, kognitiivisia menetelmiä, dialogisuutta, menetelminä mm. ART (Aggression Replacement Training®),  DKT (dialektinen käyttäytymisterapia), zone of regulation, niilo mäki instituutin maltti ja etsivä, askeleitain ohjelma, toiminnalliset menetelmät ym.

Koululaisten ryhmä  Tavoitteena tukea sosiaalisia taitoja (mm. kaveritaitoja), psyykkisiä taitoja (mm. tukea tunnetaitoja), eksekutiivisia taitoja (mm. tarkkaavaisuutta&toiminnanohjausta) sekä motorisia taitoja. Kevään 2024 RYHMÄ ALKAA 22.1  ja kokoontuu maanantaisin klo 13.30. 1 RYHMÄ PAIKKA VAPAANA

Vanhempi-lapsi toimintaterapia ryhmä 4-7v
4-7v lapsille yhdessä vanhemman kanssa sosiaalisten taitojen ja motoriikan harjoittelu ryhmä. Ryhmäkertojen välissä harjoitteet verkkokurssin muodossa.  Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 15.30-16.30. Kevään 2024 ryhmä täynnä, kysy paikkoja syksyn 2024 ryhmään

Psykoterapia+toimintaterapia vanhempi-lapsi YHDESSÄ-ryhmä
Tavoitteena psyykkiset taidot (mm. tunnetaidot), sosiaalisten taitojen tukeminen (mm. kaveritaidot, sisartaidot), eksekutiivisten taitojen tukeminen (mm. tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen) vanhemmuuden tukeminen (mm. vanhemmuuden roolit, vuorovaikutus). Menetelminä käytetään ratkaisukeskeisiä psykoterapeuttista menetelmiä, toimintaterapian menetelmiä, perheterapian menetelmiä. Molemmat kouluttajat ovat mm. neuropsykiatrisia valmentajia, ART-ohjaajia, molemmilla monia luovia menetelmiä sekä muita koulutuksia. Ohjaajina toimintaterapeutti/perheterapeuttiopiskelija Sanna Lampinen ja psykoterapeutti Minna Helkala. Kevään 2024 ryhmä täynnä Ryhmä kokoontuu maanantaisin 15-16.Kevään 2024 ryhmä täynnä, kysy paikkoja syksyn 2024 ryhmään.

Puheterapia+Toimintaterapia ryhmä                                               Ryhmässä harjoitellaan motoriikkaa, sosiaalisia taitoja ja tehdään ryhmälle suunniteltuja puheterapian ja toimintaterapian harjoitteita ryhmämuotoisesti, sähköinen materiaali ja kotiharjoitteet tukevat ryhmäkertojen välillä . Puheterapeutti Katariina Rantalaisen ja toimintaterapeutti Sanna Lampisen yhteistyöryhmä. . SEURAAVA RYHMÄ ALKAA KEVÄÄLLÄ 2024

Nuorten ryhmä  Tavoitteena itsenäistymisen tukeminen, psyykkisten taitojen tukeminen, sosiaalisten taitojen tukeminen. 3 VAPAATA PAIKKAA, RYHMÄ ALKAA KUN PAIKAT TÄYDENTYVÄT.

2024

Ryhmiä suunnitellaan yhteistyössä lähettävien tahojen kanssa! Ryhmäpaikkoja täytetään ryhmiin, kysy paikkaa!

  • Monimuotoryhmät psykoterapia+toimintaterapia ja puheterapia+toimintaterapia
  • Toimintaterapia ryhmät: aikuisille, nuorille, lapsille
  • Vanhempi-lapsi toimintaterapia ryhmä
  • Vanhempi-lapsi toimintaterapia+psykoterapia ryhmä
  • Ryhmiä mahdollista pitää puosilantie 2 lisäksi kouluilla (tähteen kadun koulu, viialan koulu, sarkolan koulu, kotikallion yksikkö)
  • Aikuisille suunnatut toimintaterapia ryhmät eri teemoin esim. itsenäistymisen tueksi
  • Aikuisille suunnatut ryhmät pari- ja perheterapeuttisella otteella
Aikataulut alustavat, muutokset mahdollisia ja asiakkaiden toiveet huomioidaan aikatauluissa. Ryhmään otetaan 3-4 ryhmäläistä, ryhmä alkaa kun ryhmäläisiä 3, vanhempi-lapsi ryhmiin 4-6paria. Ryhmiä perustetaan ja muokataan asiakkaiden ja lähettävän tahojen tarpeita vastaaviksi.

 

ryhmät