Ryhmät

Toiminnan Ilo tarjoaa toimintaterapiaryhmiä ja toiminnallisia ryhmiä, jotka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteiden tai toiveiden mukaiseksi. Ryhmiä tarjotaan Kelan, Kymsoten ja muiden sairaanhoitopiirien, kuntien maksusitoumusasiakkaille sekä yrityksille, yhdistyksille,  palvelukeskuksille. Ryhmiä järjestetään vastaanottotiloissa tai asiakkaan tiloissa.

Koululaisten toimintaterapiaryhmät 

Koululaisten ryhmä  Tavoitteena tukea sosiaalisia taitoja (mm. kaveritaitoja), psyykkisiä taitoja (mm. tukea tunnetaitoja), eksekutiivisia taitoja (mm. tarkkaavaisuutta&toiminnanohjausta) sekä motorisia taitoja. TÄYNNÄ

Koululaisten  ryhmä Tavoitteena tukea sosiaalisia taitoja (mm. kaveritaitoja), psyykkisiä taitoja (mm. minä-kuva, tunnetaidot), eksekutiivisia taitoja (mm. tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus). TÄYNNÄ

Koululaisten ryhmä  Tavoitteena tukea sosiaalisia taitoja (mm. kaveritaitoja), psyykkisiä taitoja (mm. minä-kuva, tunnetaidot), eksekutiivisia taitoja (mm. tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus). TÄYNNÄ

Nuorten ryhmä  Tavoitteena itsenäistymisen tukeminen, psyykkisten taitojen tukeminen, sosiaalisten taitojen tukeminen. TÄYNNÄ

Vanhempi-lapsi toimintaterapia ryhmä 4-7v
Torstaisin klo 15.30-16.30 kokoontuvat 4-7v lapsille yhdessä vanhemman kanssa sosiaalisten taitojen ja motoriikan harjoittelu ryhmä. Ryhmäkertojen välissä harjoitteet verkkokurssin muodossa. 1 PAIKKA VAPAANA

Ryhmissä menetelminä käytetään intekratiivisesti  toimintaterapeuttisia menetelmiä, ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä mm. zone of regulation-menetelmää, askeleittainohjelmaa, nmi maltti ja etsivämateriaalia, ART ja DKT-menetelmiä. Toteutus on hybridimallisesti, runsas sähköinen materiaali ja verkkokurssit kuuluvat ryhmäkertojen välille ja ovat käytössä ryhmän loputtua.

Yhdessä-ryhmä 

Psykoterapia+toimintaterapia vanhempi-lapsi YHDESSÄ-ryhmä
Psykoterapia+toimintaterapia ryhmä kokoontuu maanantaina klo 15-16. Tavoitteena psyykkiset taidot (mm. tunnetaidot), sosiaalisten taitojen tukeminen (mm. kaveritaidot, sisartaidot), eksekutiivisten taitojen tukeminen (mm. tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen) vanhemmuuden tukeminen (mm. vanhemmuuden roolit, vuorovaikutus). Menetelminä käytetään ratkaisukeskeisiä psykoterapeuttista menetelmiä, toimintaterapian menetelmiä, perheterapian menetelmiä. Molemmat kouluttajat ovat mm. neuropsykiatrisia valmentajia, ART-ohjaajia, molemmilla monia luovia menetelmiä sekä muita koulutuksia. Ohjaajina toimintaterapeutti/perheterapeuttiopiskelija Sanna Lampinen ja psykoterapeutti Minna Helkala SEURAAVA RYHMÄ ALKAA 20.2.2023. 2 VAPAATA PAIKKAA!

Puheterapia+Toimintaterapia ryhmä 4-6 vuotiaille. Ryhmässä harjoitellaan motoriikkaa, sosiaalisia taitoja ja tehdään ryhmälle suunniteltuja puheterapian ja toimintaterapian harjoitteita ryhmämuotoisesti. Puheterapeutti Katariina Rantalaisen ja toimintaterapeutti Sanna Lampisen yhteistyöryhmä. Ryhmä alkaa 23.3. ja kokoontuu torstaisin 14-15. SEURAAVA RYHMÄ KOKOONTUU 23.3.2023 3 VAPAATA PAIKKAA!

SYKSY 2023

Ryhmiä suunnitellaan yhteistyössä lähettävien tahojen kanssa!

Ryhmäpaikkoja täytetään ryhmiin, kysy paikkaa!

  • Monimuotoryhmät psykoterapia+toimintaterapia ja puheterapia+toimintaterapia
  • Toimintaterapia ryhmät
  • Vanhempi-lapsi toimintaterapia ryhmä
  • Vanhempi-lapsi toimintaterapia+psykoterapia ryhmä
  • Ryhmiä mahdollista pitää puosilantie 2 lisäksi kouluilla (tähteen kadun koulu, viialan koulu, sarkolan koulu, kotikallion yksikkö)

Sanna on perheterapian opinnoissa: 24.1-25.1, 28.2-1.3., 30.3-31.3, 2.5-3.5, 8.7-10.6.2023. Tällöin ei terapiaa.

Aikataulut alustavat, muutokset mahdollisia ja asiakkaiden toiveet huomioidaan aikatauluissa. Ryhmään otetaan 3-4 ryhmäläistä, ryhmä alkaa kun ryhmäläisiä 3, vanhempi-lapsi ryhmiin 4-6paria. Ryhmiä perustetaan ja muokataan asiakkaiden ja lähettävän tahojen tarpeita vastaaviksi.

 

ryhmät