Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja kohti mielekästä arkea. Toimintaterapiassa edistetään asiakkaan toimintakokonaisuuksia: leikkiä, lepoa, itsestä huolehtimista, asioimista, kotielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssäselviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan viettämistä.  Toimintaterapiassa harjoitellaan toiminnallisin keinoin arkielämän taitoja ja valmiuksia: motoriset -, prosessi-, psyykkiset -, sosiaaliset, eettiset taidot  sensomotoriset valmiudet, sosiaaliset taidot ja sensoriset-, motoriset-, kognitiiviset-, psyykkiset-, sosiaaliset-, ja eettiset valmiudet

Toiminnan Ilo

Toiminnan Ilo  tarjoaa tukea kasvussa ja elämän muutoksissa. Toiminnan Ilon arvoja on asiakaslähtöinen työskentely, asiakkaalle luonnollisessa ympäristössä, hänelle tärkeiden toimintojen parissa lisäksi tärkeänä arvona Toiminnan Ilossa on taitojen siirtäminen arkeen. Arkeen siirtämisen tukena käytetään arjessa toteutettavaa terapiaa, ohjausta sekä etäkuntoutusta kuten Toiminnan Ilon verkkokursseja. Menetelminä toimintaterapiassa käytetään toimintaa mm. arjen toimintoja, leikkejä, harrastuksia, lajikokeiluja, toiminnaksi voi valikoitua myös erilaisia luovia menetelmiä (esim. hyödyntäen musiikki,-taide- ja valokuvaa), rentoutusmenetelmiä (esim. hyödyntäen mindfullnessia ja kehollisia menetelmiä). Toimintaterapiassa työskennellään myös valmiuksien parissa, jolloin tehdään täsmällisiä harjoituksia, esimerkiksi sensomotorisia harjoituksia. Menetelmät kuten sensomotorinen valmennus, aggression replacement training® -menetelmä, DKT dialoginen käyttäyttmisterapia, ART- family ties, zone of regulation, aggression portaat, tarkkaavaisuus ja toiminnanohjausmenetelmät (NMI maltti ja etsivä), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus, ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja mentalisaatio tukevat toimintaterapiaa.

Toiminnan Ilo tarjoaa palveluita yksilö- ja ryhmämuotoisena, terapiajaksoja sekä ohjaus-ja valmennuskäyntejä. Palveluita tuotetaan käynteinä asiakkaan lähiympäristössä sekä vastaanottotiloilla. Vastaanottotilat sijaitsevat Puosilantie 2. 190m2 vastaanottotiloista  löytyy 170m2 sali, harjoittelukeittiö ja monipuolinen toimintaterapian välineistö (mmm.aistisäätelyä tukevat kiipeilyseinät, keinut (mm.helikopteri, pitkä, flexio, lycra), pallomeri, laineri, muksumankeli, tynnyri, painetunneli), rentoutumiseen löytyy Neurosonic-patja ja taikafon-tyyny sekä laaja harrastusvälineistö niin liikuntavälineistöä (mm. slackline,reaktiovalot blazepod, skuutit, suplaudat, pallolajit, tanssi) soittimia (mm.rumpuja, koskettimia, rytmisoittittimia), taidevälineistöä (mm. maalaus, piirtäminen, savityö, askartelut) sekä käytössäni on monipuolisesti kuntoutusmateriaaleja (mm. Venny-hahmotuksen kuntoutusmateriaali, tuliko tunne- tunnemateriaali, RALLA- sosiaalisten taitojen ja leikin arviointimenetelmä, lisäksi erilaisia arviointivälineitä). Sijainti mahdollistaa monipuolista harjoitellua asioinnista harrastuksiin. Toiminnan Ilon seinän takana on Liikutus oy, Toiminnan Ilo tuottaa palveluita myös Liikutuksen tiloissa yksityiskuntosali laadukkaalla välineistöllä (Keiserin functional trainer, K-box, vapaat painot ym.). Toiminnan Ilon tiloja vuokrataan, kysy lisää.

Toiminnan Ilo tarjoaa Valviran hyväksymiä terveysalan palveluita. Toiminnan Ilo on KELAn ja Kymsoten palveluiden tuottaja. Palvelutuottajana palvelut ovat maksavan tahon kuten KELAn ja Kymsoten rahoittamaa. Toimintaa ohjaa yksityisen terveysalanpalveluntuottajaa koskevat lait, kilpailutuksissa koskevat standartit ja palvelukuvaukset sekä ammattieettiset ohjeet. Toiminnan Ilon palvelut ovat aluehallintoviraston luvanvaraisia. Palvelut on vastuuvakuutettuja, tapaturmavakuutettuja ja potilasvahinkovakuutettuja terapian ajan (vakuutukset eivät koske matkoja terapiaa).   Asiakas on oikeutettu etuuksiin (https://www.kela.fi/kuntoutus-pikaopas). Potilastietojärjestelmänä käytetään Kanta yhteensopivaa Diariumia, Toiminnan Ilo on liittynyt Kantaan 3/2020. Toiminnan Ilo on kuntoutusalan yrittäjien jäsen (https://kuntoutusyrittajat.fi) ja toimintaterapeuttiliiton jäsen .

Kuntoutus on mahdollista toteuttaa etänä Toiminnan Ilossa. Salatulla etäterapiayhteydellä ja Toiminnan Ilon verkkokursseilla terapia onnistuu hyvin etänä! 

Korona: työskentelemme aina ohjeistuksien mukaisesti. 

Lähteet, linkit

http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/toimintaterapia.html

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Documents/Toimintaterapianimikkeist%C3%B6_2003.pd

https://www.kela.fi/kuntoutus-pikaopas

https://www.kela.fi/kuntoutuspalvelut

https://www.kela.fi/4804

http://www.suomenart.com

https://refleksiohjaus.fi /refleksien-vaikutuksia

https://www.nmi.fi/fi/koulutus/koulutustiedotteet/lehdistotiedote-etsivat-ryhma-vahvistaa-lapsen-toiminnanohjauksen-taitoja

https://bulletin.nmi.fi/2016/04/27/tarkkaavuuden-ja-toiminnanohjauksen-ryhmamuotoinen-maltti

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00012

http://metropolia.e-julkaisu.com

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2010/6/duo98674