Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka voi auttaa sinua, lastasi tai läheistäsi eri vaiheissa elämänkaartasi sekä eri elämäntilanteissa sekä kasvussa ja kehityksessä.  Kehityksen tukeminen, vammautuminen, sairastumiset, elämänkriisit ja halu pärjätä itsenäisemmin omassa arjessa voivat olla syitä hakeutua toimintaterapeuttiseen kuntoutukseen.

Toimintaterapialla pyritään vaikuttamaan arkesi sujuvuuteen ja auttamaan sinua, lastasi tai läheistäsi konkreettisesti kohti omia tavoitteitasi. Terapian tavoitteena on löytää ratkaisuja kohti merkityksellistä arkea edistää kehitystä, itsenäisyyttä, parantaa elämänlaatua ja mahdollistaa osallistumista.  Toimintaterapiassa tähdätään kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja siinä huomioidaan koko elämänpiirisi. Terapeuttinen apu voi kohdentua auttamaan ja tukemaan sinua, lastasi, koko perhettäsi tai muuta merkityksellistä yhteisöä. 

Toimintaterapia toteutuu usein arjen ympäristössä, esimerkiksi koti-koulu- tai asiointikäynteinä, terapiaa toteutetaan myös vastaanotolla. Toimintaterapiaan ohjaudutaan usein maksusitoumuksella, joko hyvinvointialueen, kelan tai vakuutusyhtiön kustantamana. Terapia on mahdollista maksaa myös itse.