Toimitus- ja käyttöehdot

Tilaa verkkokurssi osoitteesta sanna.lampinen@toiminnanilo.fi.

Asiakkaiden yksityisyyttä  ja tietosuojaa kunnioitetaan, tietoja ei jaeta ulkopuolisille. Kurssin aikana on mahdollista osoittaa kysymyksiä, palautetta, reklamaatiota sanna.lampinen@toiminnanilo.fi.

Verkkokurssin sisältö ja materiaali on verkkokurssin ostaneen käytössä 6kk tilauspäivästä. Sisältö ja materiaali on tarkoitettu vain verkkokurssin ostaneen omaan käytöön. Kurssin  työvälineeksi ostanut terapeutti saa jakaa materiaalia asiakkaallensa asiakkaan omaan käyttöön, muu sisällön ja materiaalin osittainenkin jakaminen, levitys, julkaisu ja kopionti on kielletty.

Verkkokurssin sisältöä ja materiaalia käytetään omalla vastuulla, Toiminnan Ilo on vastuuvapautettu. Toiminnan Ilo ei vastaa tai ole korvausvastuussa verkkokurssin materiaalin mahdollisista kolmannesta tahosta johtuvista käyttökatkoksista tai keskeytyksistä materiaalin saatavuudessa.