Toimintaterapian kotikuntoutusverkkokurssi vanhemmalle: Lapsen tarkkaavaisuus-, toiminnanohjaus- ja itsesäätelytaidot

Toimintaterapian kotikuntoutusverkkokurssi vanhemmalle: lapsen tarkkaavaisuus-, toiminnanohjaus- ja itsesäätelytaidot

Toimintaterapian kotikuntoutusverkkokurssi vanhemmalle: lapsen tarkkaavaisuus-, toiminnanohjaus- ja itsesäätelytaidot on paketti tietoa, teoriaa, tehtäviä ja käytännön vinkkejä lapsen tarkkaavaisuuden- ,toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tueksi

Kurssin kohderyhmä Verkkokurssi palvelee osana toimintaterapiaprosessia kotikuntoutusmateriaalina ja se palvelee erinomaisesti etäkuntoutusta. Terapeutille verkkokurssi antaa työvälineen, esimerkiksi materiaalia tapaamisien ja etäyhteyksien välille.

Verkkokurssin sisältö on suunniteltu 6-10v lapsen vanhemmalle avuksi lapsen tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehitykseen. Verkkokurssi auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsen tarkkaavaisuutta, toiminnanohjausta ja itsesäätelyä, antaen kotiin soveltuvia harjoitteita. Verkkokurssi palvelee myös asiasta kiinnostunutta  lasten kanssa työskentelevää ammattilaista.

Verkkokurssin sisältö
Kurssilta vanhempi saa tietoa, teoriaa ja käytännön vinkkejä:
•Tarkkaavaisuudesta • Toiminnanohjauksesta• Itsesäätelystä

Verkkokurssin materiaali
Jokaisesta aihealueesta vanhemmalle suunnattu tietoisku-osio sekä materiaali-osio. Tietoisku- osio on lyhyt, informatiivinen ja helposti lähestyttävä, jossa on käytetty useita teorioita, lähteitä ja uusinta tutkimustietoa. Materiaali-osiosta löytyy aihealuettain tulostettava materiaali, joka koostuu korteista ja tehtävistä ja peleistä. Kaikki harjoitteet on suunniteltu kotona löytyvällä välineistöllä, koti-oloissa tehtäväksi
•tieto-iskut tarkkaavaisuudesta, toiminnanohjauksesta ja itsesäätelystä sekä teorioista • yli 12 tehtävää ja apuvälinettä tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn tueksi • 32 sosiaalisten taitojen korttia • päivä-viikko-ja kuukausiohjelman 35 kuvalla•15 videota tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen, itsesäätelyn tueksi • satoja vinkkejä

Verkkokurssi osana Toiminnan Ilon toimintaterapiaprosessia
Verkkokurssi on suunniteltu toimintaterapian tarkkaavaisuus-, toiminnanohjaus ja itsesäätelytaitojen seurantojen, ohjauksen ja etäkuntoutuksen tueksi. Verkkokurssin tarkoituksena on palvella perhettä, kun pelkkä seuranta ja ohjaus ovat riittäviä kuntoutusmuotoja. Verkkokurssi palvelee hyvin myös odottaessa kuntoutusjakson alkua, kuntoutusjakson päätyttyä tai kuntoutusjaksojen välillä tai kun tavoitteena siirtää opitut taidot arkeen. Verkkokurssiin yhdistetyn etäkuntoutuksen on tarkoitus palvella kun kuntoutus ei mahdollistu esimerkiksi välimatkojen, aikataulujen tai palvelun saatavuudesta johtuvista syistä. Etäkuntoutus on vuonna 2019 KELAn uusi palvelumuoto, verkkokurssin tavoitteena on tuoda etäkuntoutukseen laatua. Verkkokurssi on kustannustehokasta, verkkokurssin hinta on 1-2 terapiakerran hinta ja verkkokurssin runsas materiaali on asiakkaan käytössä 12kk.
•  Verkkokurssi+ etäkuntoutus Viivi-etäkuntoutuksen avulla
•    Lisäksi verkkokurssi toimii Kouvolassa toimivien yksilö-ja ryhmäkuntoutuksen kotikuntoutusmateriaalina kuntoutusjakson ajan sekä 6-12kk jakson päätyttyä. Tiedustelethan paikkoja

Huomioithan, että verkkokurssin tunnukset ovat perhe- tai terapeuttikohtaiset. Sisältö ja materiaali on tarkoitettu vain verkkokurssin ostaneen omaan käytöön. Kurssin  työvälineeksi ostanut terapeutti saa jakaa materiaalia asiakkaallensa asiakkaan omaan käyttöön, muu sisällön ja materiaalin osittainenkin jakaminen, levitys, julkaisu ja kopionti on kielletty. 

Tilaukset

Sanna.lampinen@toiminnanilo.fi

Kurssi Instructor

sanna.lampinen sanna.lampinen Tekijä