Toimintaterapian kotikuntoutusverkkokurssi vanhemmalle: lapsen motoriset taidot

Toimintaterapian kotikuntoutusverkkokurssi vanhemmalle: lapsen motoriset taidot

Toimintaterapian kotikuntoutusverkkokurssi – lapsen motoriset taidot on paketti tietoa, teoriaa ja vinkkejä vanhemmalle lapsen motorisen kehityksen tueksi

Kurssin kohderyhmä

Verkkokurssi palvelee osana toimintaterapiaprosessia kotikuntoutusmateriaalina ja se palvelee erinomaisesti etäkuntoutusta. Terapeutille verkkokurssi antaa työvälineen, esimerkiksi materiaalia tapaamisien ja etäyhteyksien välille.

Verkkokurssin sisältö on suunniteltu 4-8v lapsen vanhemmalle avuksi  lapsen motoriseen kehitykseen. Verkkokurssi auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsen motorista kehitystä ja antaa kotiin soveltuvia harjoitteita. Verkkokurssi palvelee myös lasten kanssa työskentelevää ammattilaista. 

Verkkokurssin sisältö

Kurssilta perhe saa tietoa, teoriaa ja käytännön vinkkejä:
• motorisesta kehityksestä
• kehonhahmottamisesta
• kehonhallinnasta
• keskivartalon hallinnasta
• tasapainosta
• motorisesta ohjailusta
• kehon molempien puolten välisestä yhteistyöstä
• käsittelytaidoista
• visuomotoriikasta
• hienomotoriikasta
• kynätaidoista
• kehotietoisuudesta

Verkkokurssin materiaali

Jokaisesta aihealueesta on tehty vanhemmalle tietoisku-osio sekä materiaali-osio. Tietoisku- osio on lyhyt, informatiivinen ja helposti lähestyttävä, jossa on käytetty useita teorioita, lähteitä ja uusinta tutkimustietoa. Materiaali-osiosta löytyy aihealuettain videot sekä tulostettava materiaali, joka koostuu korteista ja tehtävistä ja peleistä.Kaikki harjoitteet on suunniteltu kotona löytyvällä välineistöllä, koti-oloissa tehtäväksi

• 12 tietoisku-osiota
• 24 videota
• 60 tulostettavaa korttia motoristen taitojen tueksi
• 3 kynätehtävää
• 1 lautapeli
• satoja käytännönläheisiä arkeen sovellettavia vinkkejä

Huomioithan, että verkkokurssin tunnukset ovat perhe- tai terapeuttikohtaiset. Sisältö ja materiaali on tarkoitettu vain verkkokurssin ostaneen omaan käytöön. Kurssin  työvälineeksi ostanut terapeutti saa jakaa materiaalia asiakkaallensa asiakkaan omaan käyttöön, muu sisällön ja materiaalin osittainenkin jakaminen, levitys, julkaisu ja kopionti on kielletty. 

Verkkokurssi osana Toiminnan Ilon toimintaterapiaprosessia

Verkkokurssi on suunniteltu toimintaterapian motoristen taitojen seurantojen, ohjauksen ja etäkuntoutuksen tueksi. Verkkokurssin tarkoituksena on palvella perhettä, kun pelkkä seuranta ja ohjaus ovat riittäviä kuntoutusmuotoja. Verkkokurssi palvelee hyvin myös kuntoutusjakson päätyttyä tai kuntoutusjaksojen välillä, tavoitteena siirtää opitut taidot arkeen. Verkkokurssiin yhdistetyn etäkuntoutuksen on tarkoitus palvella kun kuntoutus ei mahdollistu esimerkiksi välimatkojen, aikataulujen tai palvelun saatavuudesta johtuvista syistä. Etäkuntoutus on vuonna 2019 KELAn uusi palvelumuoto, verkkokurssin tavoitteena on tuoda etäkuntoutukseen laatua. Verkkokurssi on kustannustehokasta, verkkokurssin hinta on 1-2 terapiakerran hinta ja verkkokurssin runsas materiaali on asiakkaan käytössä 12kk.

•  Verkkokurssi+ etäkuntoutus Viivi-etäkuntoutuksen avulla

•    Lisäksi verkkokurssi toimii Kouvolassa toimivan vanhempi-lapsi ryhmäkuntoutusmuodon kotikuntoutusmateriaalina kuntoutusjakson ajan sekä 6kk jakson päätyttyä. Tiedustelethan paikkaa, sillä paikkoja rajoitetusti.

Suosituksia

Kerrassaan ihana verkkokurssi! Ammattitaidolla tehty tehokas, selkeä ja helposti käytettävä kokonaisuus. Videot esittelevät konkreettisesti harjoitteet, joita kiva tehdä yhdessä lasten kanssa. Aion käyttää harjoitusideoista jatkossa myös silloin kun kaipaan kivaa yhdessä tekemistä perheelle tai vaikka lasten keskinäisiin leikkeihin. Suosittelen kurssia ihan kaikille perheille ja lasten kanssa toimiville!”  Vuorovaikutuskouluttaja, Mentaalivalmentaja, viittomakielen tulkki Sanna Koskela Valmennus Mielessä Oy, 6v ja 8v lasten äiti

”Verkkokurssi sisältää toinen toistaan innostavampia, helposti toteutettavia ja selkeitä harjoituksia, joihin materiaalit löytyvät joka kodista. Teoriaosuudet ovat helppolukuisia, mielenkiintoisia ja antavat juuri sen tiedon, jonka aikuisena tarvitset, jotta ymmärrät lapsen kehitystä. Kurssilla edetään motivoivien pelien ja leikkien avulla kohti tärkeitä tavoitteita ja taitoja, kannustaen huomioimaan jokaisen lapsen yksilöllinen tahti ja keskittyen onnistumisiin! Suosittelen kurssia niin vanhemmille, kuin lasten kanssa työskenteleville ammattilaisillekin, kurssi tarjoaa varmasti jokaiselle keinoja tukea lapsen motorista kehitystä!” Erityisopettaja Mira Järveläinen, 5v ja 6v lasten äiti

Verkkokurssi tarjoaa käytännönläheisiä ja lapsiperheen arkeen hyvin nivoutuvia ideoita lapsen motoristen taitojen vahvistamiseen. Ideat innostavat ja motivoivat niin lapsen kuin aikuisenkin. Mahdollisuus perheen yhdessäoloon lapsen oppimisen valmiuksia samalla vahvistaen.” Psykologi Katja Kuusisto, 8 v lapsen äiti

Suosittelisin neuvolan tarkastuksessa heränneen motorisen kehityksen huolen tueksi verkkokurssia. Verkkokurssia voi tehdä ennen kuntoutuksen ammattilaisten arviointeihin, seurontoihin ja terapiohin pääsyä ja nopeuttaa tällä tavoin avun saantia lapselle. Lisäksi verkkokurssi palvelee vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta erinomaisesti.” Lasten neuvolan terveydenhoitaja, 8v, 6v ja 2v poikien isoäiti

Verkkokurssi sopii kenelle tahansa vanhemmalle ja kasvattajalle motorista kehitystä tukemaan. Hyvä väline vanhemmuuden tukena ja kasvattajille, myös silloin, kun ei ole huolta lapsen kehityksestä. Helppokäyttöinen, selkeä materiaali.” Lähihoitaja, 2v pojan äiti

 

Tilaukset

Sanna.lampinen@toiminnanilo.fi

Kurssi Instructor

sanna.lampinen sanna.lampinen Tekijä